Home Wie zijn wij Uitleenformulier Catalogus Nieuwsbrief Uitleen Prijzen ContactANBI

Zoeken


< Terug

Film informatie

Uitleennr : Y0302
Duur : 63 min
Taal : Farsi
Ondertitels : Geen
Categorie : Farsi western

Toevoegen aan uitleenformulier

The results of hardships and problems

With over thirty years of experience of pastoral work among Iranians, Revd. Edward Hovsepian Mehr, knows all the challenges and pitfalls of this ministry. A much loved preacher, Revd Hovsepian-Mehr.
Met dertig jaar ervaring in pastoraal werk onder de Iraniers, weet Dominee Edward Hovsepian Mehr alles over uitdagingen en valkuilen. Dominee Edward Hovsepian Mehr is een geliefd prediker.Tijdens de Iranian Christians International Conference (ICIC) in 2002 in Krelingen, Duitsland werden deze studies opgenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.222ministries.com