Home Wie zijn wij Catalogus Nieuwsbrief Uitleen Prijzen ContactANBI

Zoeken


< Terug

Film informatie

Uitleennr : P2801
Duur : 136 min
Taal : Engels
Ondertitels : Nederlands
Categorie : Pastoraat
Subcategorie : Huwelijk

Toevoegen aan uitleenformulier

Adam en Eva vandaag

Een verhelderende DVD voor gehuwde mensen en voor diegenen die plannen hebben om in het huwelijk te treden.

In 4 delen:

1. Verbondenheid en toewijding
Het huwelijk heeft voor velen minder betekenis gekregen. Hoe komt dat en heeft het ons gelukkiger gemaakt? Waarom kiezen we nog voor een huwelijk en om welke redenen kiezen we voor samenwonen? In deze aflevering horen we mensen hierover hun mening geven. Verder wordt stilgestaan bij de vraag wat de Bijbel bedoelt met 'verlaten en aanhangen', met onderlinge toewijding, trouw en verbondenheid. Wat voor perspectief biedt God die Adam en Eva aan elkaar gaf? Waarom gaf Hij hijvoorbeeld richtlijnen?

2. Communicatie en omgaan met conflicten
In het huwelijk beloven we elkaar trouw. Maar hoe kunnen we dezerelatie als positief blijven ervaren en voorkomen dat deze een last wordt? Hoe houden we de relatie fris en boeiend en hoe kunnen we met problemen en (dreigende) conllicten Ieren omgaan? Wat doen we met gevoelens van eenzaamheid, onbegrip, boosheid, bitterheid of zellbescherming? Hoe kunnen we groei in de relatie blijven ervaren?

3. Groeien naar intimiteit ook in de seksuele relatie
Groeien naar intimiteit, naar begrip en geborgenheid waarbij man en vrouw zich steeds meer bij elkaar vertrouwd weten en voelen. Een stabiele relatie die vreugde en betrokkenheid geeft en waarbij gekozen wordt voor echtheid, groei en regelmatige afstemming. Kan er verder sprake zijn van hernieuwde intimiteit, wanneer mensen zich aan elkaar verwond hebben? Is er dan toch weer hoop en uitzicht? Hoe kun je 'investeren' in het Ieven van je partner en groeien in emotionele intimiteit wat ook zal doorwerken in de seksuele relatie?

4. Dienen en groeien in gerichtheid op elkaar
Elkaar zien als unieke mensen: met eigen waarde en betekenis. Mensen die respect verdienen en onze Iiefde, zoals Jezus Zijn Iiefde toonde op een persoonlijke en concrete wijze. Hoe kun je elkaar als partners dienen en elkaars welzijn voor ogen houden, en waarom is dit zo belangrijk? Hoe kun je 'eenheid in verscheidenheid' zoeken en elkaars betekenis in gezin en samenleving ondersteunen? Elkaar dienen en niet slechts het 'eigen belang'.